چاپ خبر
مرکز استعدادهای درخشان علامه حلی یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷
اطلاعیه اردوی مطالعاتی دانش اموزان
اخبار دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان علامه حلی ملارد:
اخبار دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان علامه حلی ملارد:
اطلاعیه اردوی مطالعاتی دانش اموزان ضعیف 
 قابل توجه دانش اموزان و اولیای گرامی تعداد 30 از دانش آموزان متوسطه اول و دوم  که در طول سال تحصیلی گذشته و تابستان نسبت به دانش اموزان دیگر ضعیف تر عمل نموده اند روزهای دوشنبه ی هر هفته از ساعت 14/30 الی 17/30 در مرکز جهت اردوی مطالعاتی حضور خواهند یافت (اسامی جهت  اطلاع به خود  دانش اموزان اعلام شده است لذا جهت  مطالعه کتابها یا دروسی  که ضعیف عمل شده است را دانش اموزان همراه داشته باشند همراه با خوراکی به منظور تغذیه .لازم بذکر است حضور دانش اموزان انتخاب شده  اجباری  است     ....مرکز استعداهای درخشان علامه حلی ملارد
انتهای پیام/.