مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 
  مراسم و بزرگداشت

محفل انس با قرآن كریم و اختتامیه كلاسهای مدرسه قرآن

با حضور قاری بین اللملی جناب استاد حاج صالح اطهری فر

محتوای برنامه :

تلاوت قاریان نوجوان ممتاز  مركز استعدادهای درخشان علامه حلی و شهرستان ملارد

 آقای داریوش محسن زاده و آقای علی رفیعی

و اجرای برنامه حفظ توسط حافظ نوجوان كل قرآن كریم

جناب آقای محمدحسین صالحی

دانش آموز سال دوم متوسطه مركز استعدادهای درخشان علامه حلی ملارد

و تلاوت قرآن كریم توسط جناب استاد اطهری فر

زمان : چهارشنبه 20/2/1391  ،  ساعت 15  الی  16:30

مكان : نمازخانه مركز استعدادهای درخشان علامه حلی ملارد

معاونت پرورشی و تربیت بدنی