مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
گروه های آموزشی  
     
 

سخن بزرگان

عجیب است كه پس از گذشت یك دقیقه به پزشكی اعتماد می كنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به كلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همكاری
بعد از چند سال به همسایه ای ...
اما بعد از یك عمر به خدا اعتماد نمی كنیم !
دیگر وقت آن رسیده كه اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او كه یگانه است و شایسته ...