مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 
  سخن بزرگان
عجیب است كه پس از گذشت یك دقیقه به پزشكی اعتماد می كنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به كلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همكاری
بعد از چند سال به همسایه ای ...
اما بعد از یك عمر به خدا اعتماد نمی كنیم !
دیگر وقت آن رسیده كه اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او كه یگانه است و شایسته ...