مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 
  سلامت
What is the correct way of eating fruits?
راه درست خوردن میوه ها چیست؟ 
 
IT MEANS NOT EATING FRUITS AFTER YOUR MEALS! * FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH.
این است كه میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید
میوه ها باید زمانی خورده شوند كه معده خالی است 
 
If you eat fruit like that, it will play a major role to detoxify your system,
supplying you with a great deal of energy for
weight loss and other life activities.
اگر میوه ها را به آن صورت بخورید، نقش مهمی در مسموم كردن سیستم بدنتان خواهند داشت
بدنتان را با مقدار زیادی انرژی تامین میكنند
كه این انرژی به جای مفید بودن باعث از دست دادن وزن و
كاهش قدرت برای انجام دیگر فعالیتهای زندگی میشود
 
FRUIT IS THE MOST IMPORTANT FOOD.
Let''s say you eat two slices of bread and then a slice of fruit.The slice of fruit is ready to go straight through the stomach into the intestines,
but it is prevented from doing so.
میوه مهم ترین خوراكهاست
برای مثال درنظر بگیرید كه دو تكه نان و یك تكه میوه خورده اید
تكه میوه آماده است كه مستقیما وارد معده تان و روده تان شود
اما به دلیل آن دو تكه نان، از ورود سریع آن به معده جلوگیری می شود   
 

In the meantime the whole meal rots and ferments
and turns to acid. The minute the fruit comes into
contact with the food in the stomach and digestive juices,
the entire mass of food begins to spoil....
در این بین همه غذا فاسد شده، تخمیر میشود و به اسید تبدیل میشود
به محض اینكه درون معده، میوه با غذا و آنزیمهای گوارشی
تماس پیدا میكند، همه حجم غذا شروع به ازبین رفتن و فاسد شدن میكند  
 
So please eat your fruits on an empty stomach or
before your meals! You have heard people complaining — every time I eat watermelon I burp,
when I eat durian my stomach bloats up,
when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc — actually all this will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat!
پس لطفا میوه های خود را زمانی مصرف كنید كه معده تان خالی است
و یا قبل از خوردن وعده های غذای یتان میل كنید
شما بارها شنیده اید كه بسیاری شكایت می كنند كه
هر زمان كه هندوانه میخورم، غذا بالا می آید، و یا هر زمان كه میوه درخت قهوه سودانی را می خورم معده ام نفخ می كند، زمانی كه موز میخورم همش حس اینكه باید فورا به دستشویی بروم را دارم و غیره- در حقیقیت همه اینها اتفاق نخواهند افتاد اگر میوه را زمانی بخورید
كه معده تان خالی است. میوه ها با غذای فاسد شده تركیب میشوند
و گاز تولید میكنند و درنتیجه شما بالا می آورید
با توجه به تحقیقات دكتر هربرت شلتون، بایستی بدانیم كه چنین
موضوعی صحیح نیست كه بعضی از میوه ها مانند پرتقال، نارنج
و لیمو خودشان اسیدی هستند. چرا كه همه میوه ها در بدن قلیایی میشوند
اگر شما روش صحیح میوه خوردن را كاملا بیاموزید
شما به راز زیبایی، عمر طولانی، سلامت، انرژی، شادابی
و وزن طبیعی دست پیدا خواهید كرد،    
 
When you need to drink fruit juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans.
Don''t even drink juice that has been heated up.
Don''t eat cooked fruits because you don''t get the nutrients
at all. You only get to taste.
Cooking destroys all the vitamins.
زمانی كه نیاز دارید كه آب میوه بنوشید- فقط آب میوه تازه بنوشید نه آب میوه كنسروها. حتی آب میوه هایی كه بسیار سفت هستند را ننوشید
میوه های پخته شده را نخورید چرا كه هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید كرد
تنها مزه شان را دریافت میكند
پختن، تمام ویتامین ها را از بین میبرد   
 
But eating a whole fruit is better than drinking the juice.
If you should drink the juice, drink it mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva
before swallowing it. You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body. Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be surprised
when your friends tell you how radiant you look!
اما به هرحال خوردن میوه كامل بهتر از نوشیدن آب آن است
اگر باید آب میوه بنوشید طوری بنوشید كه دهانتان پر شود و
آن را آرام آرام غورت دهید
چرا كه باید اجازه دهید كه آب میوه با بزاق دهانتان قبل از غورت دادن آن كاملا تركیب شود
میتوانید برای پاكسازی بدنتان 3 روز روزه ی میوه بگیرید
به مدت 3 روز فقط میوه بخورید
و در آخر متعجب میشوید از اینكه دوستانتان به شما میگویند كه چقدر پوستتان درخشان و صاف شده است  
 
KIWI:
Tiny but mighty.
This is a good source of potassium, magnesium,
vitamin E & fiber.
Its vitamin C content is twice that of an orange.
كیوی: میوه كوچك اما بسیار مقوی
این میوه منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم، ویتامین ای و فیبر است
حجم ویتامین سی این میوه دوبرابر حجم ویتامین سی پرتقال است   
 
APPLE:
An apple a day keeps the doctor away?
Although
an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants
& flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer,
heart attack & stroke.
سیب: روزانه خوردن یك سیب، دكتر را از شما دور میكند
اگرچه سیب مقدار كمی ویتامین سی دارد، اما دارای آنتی اكسیدانها و فلاونهاست (ماده شیمیایی بیرنگ و متبلور) كه هر دوی اینها فعالیت ویتامین سی در بدن را زیاد كرده و تسهیل می بخشند و درنتیجه ریسك مبتلا شدن به سرطان روده، حملات قلبی و سكته كاهش پیدا میكند    
 
STRAWBERRY:
Protective Fruit.
Strawberries have the highest total antioxidant power
among major fruits & protect the body from cancer-
causing, blood vessel-clogging free radicals.
توت فرنگی: میوه محافظ
توت فرنگی بالاترین قدرت اكسیدانها را در میان اكثر میوه ها دارد
و از بدن در برابر ابتلا به سرطان،
گرفتگی رگها و رادیكالهای آزاد محافظت میكند
 
ORANGE : Sweetest medicine.
Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away,
lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones
as well as lessens the risk of colon cancer.
پرتقال: دارویی شیرین
مصرف روزانه 2 تا 4 عدد پرتقال جلوی سرماخوردگی را میگیرد
كلسترول را كم میكند
از ایجاد سنگ در بدن جلوگیری كرده و یا سنگهای موجود در بدن را
از بین میبرد و همچنین ریسك ابتلا به سرطان روده را كاهش میدهد

WATERMELON:
Coolest thirst quencher.
Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose
of glutathione, which helps boost our immune system.
They are also a key source of lycopene — the cancer
fighting oxidant. Other nutrients found in watermelon
are vitamin C & Potassium.
هندوانهبهترین تسكین دهنده تشنگی
از 92% آب تشكیل شده است
همچنین حاوی بالاترین دوز گلاتاتیون است كه
به بالارفتن سیستم دفاعی بدن كمك میكند
همچنین آنها اصلی ترین منبع لیكوپین هستند كه اكسیدانی برای مبارزه با سرطان است
دیگر مواد مغذی موجود در هندوانه ویتامین سی و پتاسیم هستند
 
PAPAYA:
Top awards for vitamin C.
They are the clear winners for their high vitamin C content..
It is rich in carotene; this is good for your eyes.
عنبه (انبه): نشان بالاترین برای ویتامین سی
آنها بهترین برندگان برای داشتن بالاترین میزان ویتامین سی هستند
این میوه سرشار از كاروتین است كه حاوی ویتامین آ بوده
و برای چشم ها مفید میباشند